• log in
  • create an account

Admissions for Master's Degree Programs

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Logistyka - studia magisterskie (3 semestralne)

Wyzwania logistyczne we współczesnym świecie stają się coraz bardziej złożone. Studia drugiego stopnia na kierunku logistyka stwarzają możliwość pogłębienia wiedzy dotyczącej nauk ekonomicznych oraz pozwalają doskonalić umiejętności prowadzenia wieloaspektowych analiz ekonomicznych. Umożliwiają również kształtowanie nowatorskiego pojmowania problemów transportu i logistyki oraz podejmowania decyzji w tym zakresie, co jest niezwykle ważne i cenione na współczesnym rynku pracy.

Jak mówił Albert Einstein: „wszystko należy upraszczać jak tylko można, ale nie bardziej”. Pod tymi na pozór prostymi słowami kryje się prawdziwe wyzwanie współczesnej gospodarki, czyli efektywna logistyka. Uzyskana przez absolwentów zaawansowaną wiedza jest niezbędna do efektywnego zarządzania procesami logistycznymi oraz wdrażania koncepcji logistycznych w organizacjach oraz instytucjach różnego typu. Kompetencje zdobyte na studiach stanowić będą znaczną przewagę konkurencyjną absolwenta na rynku pracy.

Dlaczego warto?

Studia magisterskie z zakresu logistyki pozwolą Ci pogłębić znajomość problematyki związanej z szeroko pojętymi procesami logistycznymi, umiejętności ich analizy w ujęciu systemowym i sieciowym oraz kompetencje związane z rozpatrywania zagadnień ekonomicznych w realnych warunkach funkcjonowania rynku TSL. Zdobyte umiejętności przydatne są w pracy na praktycznie każdym stanowisku, a studia II stopnia to kolejny etap logistycznej przygody!

WYBIERZ KIERUNEK TUTAJ!

 


 

Więcej informacji