• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach klikając OFERTA.

UWAGA! Jeżeli chcesz poznać specyfikę studiów w Szkole Doktorskiej i zadecydować, czy podjąć wyzwanie dalszego kształcenia zapraszamy Cię na spotkanie informacyjne. Spotkanie odbędzie się 29 maja 2023 r. o godz. 17:00 za pośrednictwem platformy Google Meet: meet.google.com/oqd-fjwu-ehz

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej

Dodatkowe informacje dla kandydatów nieposiadających dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia w momencie rejestracji w IRK!

  • W rekrutacji mogą wziąć udział kandydaci przed ukończeniem studiów magisterskich pod warunkiem złożenia w trakcie rekrutacji oświadczenia, że dyplom ukończenia studiów magisterskich albo zaświadczenie o ukończeniu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich zostanie dostarczone w terminie do 20 lipca. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do uchwały nr 18/2022/2023 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 15 grudnia 2022 roku. Link do uchwały wraz z załącznikami: https://bap.ue.katowice.pl/423-lista/d/3507/5/
  • Dodając w sekcji wykształcenie dokument dyplom magistra należy uzupełnić tylko cztery pola: rodzaj dokumentu (dyplom magistra), rok uzyskania dokumentu (2023), kraj wydania (Polska lub inny z listy) oraz numer dokumentu (wpisując: rekrutacja przed obroną).